Chat with us, powered by LiveChat

Waarom is het belangrijk om een intolerantie test te laten uitvoeren? Wanneer er een vermoeden bestaat dat je aan een vorm van intolerantie lijdt voor een bepaald voedingsmiddel, dan betekent dit dat je lichaam niet in staat is om bepaalde voedingsstoffen goed te verwerken of te verteren. Als gevolg daarvan, krijg jij als patiënt symptomen zoals diarree. Natuurlijk zijn deze vervelend, maar de gevolgen van een (voedsel) intolerantie zijn groter dan deze van diarree. In bepaalde gevallen betekent dit dat bij kinderen in hun groei worden geremd of dat zij hersenschade oplopen. Daarom is er een intolerantie test die in België en Nederland enkele dagen na de geboorte van ieder kind wordt uitgevoerd.

Voorbeeld van een intolerantie test: de hielprik

De hielprik wordt ook wel eens Guthrie-test genoemd. Vroeger werd deze test afgenomen door een met een speciaal mesje een beetje bloed te prikken. Nu wordt deze test ook op een andere manier afgenomen. Het is namelijk ook mogelijk om in de handrug van het kindje te prikken. Met deze test is het mogelijk om te achterhalen of een kind aan een van meerdere ingrijpende stofwisselingsziekten lijdt. Momenteel wordt in België op 11 stofwisselingsziekten getest en in Nederland op 17 ziekten. In beide landen wil men deze lijst uitbreiden tot nog meer ziekten. Bij stofwisselingsziekten is er altijd sprake van voedselintolerantie met gevaar voor de gezondheid en de goede ontwikkeling van het kind. Daarom is het zeer belangrijk om deze test zo vlug mogelijk te laten uitvoeren. Meestal wordt deze intolerantietest tussen 48 uur en 96 uur na de geboorte uitgevoerd.

Voedsel intolerantie test online kopen

Behalve aangeboren stofwisselingsziekten, zijn er nog andere oorzaken waardoor iemand aan een vorm van voedselintolerantie kan lijden. Het is echter ook mogelijk om een test online te bestellen en deze zelf thuis uit te voeren. Hierbij is het belangrijk dat je alle instructies goed opvolgt, want anders krijg je een foutief resultaat. Sowieso blijft het belangrijk om je huisarts hierin te betrekken.

www.testdallergie.be